Activiteiten

De normale activiteiten van onze groep zijn 's zondags van 13h30 tot 16h30. Het werkjaar start in september en eindigt met het zomerkamp.
Er zijn geen geregelde activiteiten tijdens de vakanties, echter eventueel wel weekends of andere speciale bijeenkomsten.
Naast de gewone wekelijkse activiteiten houden de verschillende takken er zich aan om op z'n minst één weekend per jaar te organiseren. De oudste takken (lees jonggivers en givers) deinzen er niet voor terug om hartje winter op een stevige 2-daagse te vertrekken.
Waar we wel heel erg streng op zijn, is dat de leden de activiteiten zo veel mogelijk volgen. Het kan altijd voorkomen dat iemand om een of andere reden niet aanwezig kan zijn. We staan erop hiervan TIJDIG (telefonisch) TE WORDEN VERWITTIGD.
We schrikken er niet voor terug om leden, die veelvoudig afwezig zijn op de activiteiten, zonder verwittiging van onze lijsten te schrappen. Gelukkig komt dit laatste maar uiterst zelden voor.