Basispijlers

EXPEDITIE SCOUTING

Scouting  steunt op vijf basispijlers; de rode draad doorheen onze methode...
basispijlers

Schouders eronder
Engagement
 is bewust en actief kiezen voor iets meer.  Scouts of gids ben je niet zomaar.  Ze werken actief mee, zetten zich vrijwillig in voor de groep.  Een scout of gids zegt ja tegen zichtzelf en de wereld.

Op eigen benen staan
Zelfwerkzaamheid is ondernemen, al doende leren, vallen en weer opstaan, nieuwsgierig op verkenning gaan.
Bij ons krijgen jongeren de kans en het vertrouwen om zèlf de dingen aan te pakken.

Vinger in de pap
Medebeheer staat voor mee de koers uitzetten.  Samen oplossingen zoeken, keuzes maken en beslissen.  We vinden het nodig dat jonge gasten in de groep opkomen voor wat zij belangrijk vinden en mee verantwoordelijkheid dragen.

Arm in arm
Ploegwerk is genieten van verbondenheid, goed omgaan met elaakr.  We geloven in de kracht van goed functionerende ploegen, waarbij het geheel meer is dan de som van de delen.
Scouting smells like teamspirit.

Handen uit de mouwen
Dienst, een ouderwets begrip?  Niet bij scouting!  Een handje toesteken, zorgen voor anderen, zich belangeloos inzetten, daarvan worden scouts en gidsen niet alleen zelf, daar wordt de hele samenleving beter van.

zie ook http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/visie/basispijlers