Groepscomitee

HET GROEPSCOMITE

Vaak bestaat er naast de groepsraad ook een oudercomité, een groepscomité, een eigen v.z.w. of een stamwerking voor oud-leiding. Zulke comités kunnen heel zinvol werk verrichten om de groep leefbaar te houden.Maar hun rol bestaat erin om de werking van de groep te steunen, en niet zich te mengen in de koers die de groep vaart. Al blijft alle advies en kritiek natuurlijk welkom.

In een jeugdbeweging wordt jeugd geleid door jeugd.

In 1981 werd een oudercomité opgericht. De bedoeling is de jongeren en hun jeugdbeweging te helpen, door te zorgen dat alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn en dat de werking alzo optimaal kan gebeuren.
Dit groepscomité wil de leiding alzo bijstaan en steunen in de moeilijke taak de leden degelijk te begeleiden.

  • Het financiële beheer van de groep is in handen van het groepscomité.
  • De groep heeft eigen lokalen. Leiding en groepscomité zorgen in onderling overleg dat onderhoud en netheid gegarandeerd blijven. De speelruimte rond de lokalen krijgt bijzondere aandacht.
  • Tijdens het jaarlijks kamp zorgt de kookploeg voor goede en gezonde voeding, voor inrichting, orde, netheid en onderhoud van de kampplaats.
  • Het groepscomité helpt bij het organiseren van bijzondere activiteiten zoals startdag, steakdag, Sint-Maarten, vieringen, …
  • Het groepscomité, samen met de groepsleiding, ziet er op toe dat de leiding degelijke activiteiten organiseert. Ze steunen de jonge leiding en moedigen hen aan, ook om vormingscursussen te volgen.
  • De werking van de groep zelf is in handen van de groepsleiding en de leiding.

Op deze manier wil het groepscomité een steun zijn voor de jongeren om hun jeugdwerk alle kansen te geven.