Verzekeringen

Gedekt of niet gedekt: VERZEKERINGEN

Vele duizenden kinderen en jongeren die week in week uit samen spelen en ravotten, zelfs al hadden ze allemaal een engelbewaarder in hun rugzak zitten, dan nog zou het af en toe misgaan, en als het echt mis gaat komt het verzekeringswezen om de hoek piepen. Een goed idee dus om alles eens op een rijtje te zetten:

 1. WIE IS VERZEKERD?
  • Alle personen die tijdig hun lidgeld betaalden en voorkomen op de ledenlijst van de groep. (de minimumleeftijd = 6 jaar)
  • Groepscomitéleden, foeriers en andere medewerkers die voor een specifieke periode verzekeringsgeld betaalden.
 2. WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?
  • Leiding en leden: zijn verzekerd via het lidgeld
  • Groepscomités: (= oudercomités) kunnen zich, via de groep, verzekeren voor dezelfde risico's als ‘SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN’-leden
  • Tijdelijke verzekering: voor medewerkers (bouw lokalen, foeriers..), verzekering af te sluiten voor een beperkte periode (maximum 6 maanden)
  • Groepsmaterieel: vervoer- en verblijfrisico's (ook in openlucht), maximumperiode 15 dagen (eerste en laatste dag inbegrepen)
  • Materieel van derden: indien dit gebruik wordt tijdens een ‘SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN’-activiteit, maximumperiode 15 dagen (eerste en laatste dag inbegrepen)
 3. WANNEER IS MEN VERZEKERD?
  • Tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten die gebeuren in aanwezigheid van de leiding of in opdracht van de leiding (vb patrouilletochten)
  • Voor wat lichamelijke letsels betreft: op de weg van en naar het lokaal of elke plaats van bijeenkomst (vb groepsraden) (begrip 'van en naar' idem als 'weg van en naar het werk' in de arbeidsongevallen wetgeving)
 4. WAAR IS MEN VERZEKERD ?
  Zowel in het binnen- als in het buitenland
 5. ADMINISTRATIE
  De leiding beschikt over de nodige documenten terzake. De groepsleiding of groepssecretaris regelt de nodige administratie.

bron: over & weer, 17e jaargang, speciale editie