woensdag 15 juli

Vertrek van de leden per bus aan de lokalen.  De weergoden zijn ons gunstig gezind.  's Avonds kampthemavoorstelling: 'Grieken en Romeinen' in onze arena