Zondag 18 juli voorkamp

 

Met onze speciale dank aan de mensen van de oud-leiding, die reeds zaterdag naar het kamp vertrokken, stond de keukentent zaterdag reeds overeind.

De rest werd verder afgewerkt op zondag onder een stralende hemel. Resultaat: met één dag voorsprong op andere jaren is de keukentent volledig klaar, gas, water en electriciteit is aangesloten,

de toiletwagen is ingezegend door Bert, diverse gaten zijn gegraven, en het merendeel der tenten is opgezet.

Na gedane arbeid zochten velen verkoeling in het water van de Ourthe.