Dinsdag 20 juli voorkamp

Vandaag werd de tweedaagse gecontroleerd door Michel en Ward, de kampactiviteiten werden verder voorbereid door de leiding.
Ook werd de kampbox die we van Het Belang van Limburg kregen vol enthousiasme door de leiding geopend.  Het overgrote deel van de leiding nam 's avonds de trein vanuit het station van Esneux om terug te keren naar huis, immers morgen moeten zij de leden begeleiden op hun fietstocht naar het kamp.
De mensen die achterbleven nestelden zich rond het kampvuur en genoten van de warme zomeravond, vol verwachting van de komst van hun leden morgen.