OPGELET --> CORONA-Maatregelen tot EIND MAART ALLE ACTIVITEITEN AFGELAST

Beste leden, ouders, sympathisanten

Zoals jullie onvermijdelijk ter oren is gekomen heeft het COVID-19 virus ook in onze contreien voor de nodige problematiek gezorgd.

STEAKDAG 15/03

We gebruiken ons gezond verstand en zijn genoodzaakt onze steakdag, aanstaande zondag, te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum!

Zodra wij concrete info kunnen verschaffen wordt deze onmiddellijk gedeeld via de gebruikelijke kanalen.

Met vragen kan u terecht bij de leiding. Deze zal op gepaste wijze iedereen van antwoord voorzien.

ACTIVITEITEN MAART

Op aanraden van Scouts & Gidsen Vlaanderen schorten wij alle activiteiten op voor de maand maart!

Concreet: tot 31/03/2020 zullen er GEEN (zondag)activiteiten meer plaatsvinden, dit voor ALLE leden.

Info over het verdere verloop na maart volgt evenzeer zo spoedig mogelijk!

VOOR ALLE UPDATES: HOUD ZEKER DE KALENDER EN DE SITE IN HET OOG!!!

We danken jullie allen voor het begrip.

Met vriendelijke scoutsgroet, Scouts & Gidsen St. Lambertus Neerharen.